Liking invest,s.r.o.

PROJEKT VIVIENA II

 

FINANCOVÁNÍ KUPNÍ CENY KLIENTEM :

 

 

200.000,- Kč        rezervační poplatek ;

                              úhrada před podpisem rezervační smlouvy ; kauce se v plné výši započítává vůči úhrady části kupní                                ceny u Smlouvy o smlouvě budoucí

 

10 % z KC            úhrada do 10 dnů ode dne podpisu SoSBK ( rezervační poplatek odečten v plné výši )

                              

 

30 % z KC            úhrada na základě písemného prohlášení prodávajícího o ukončení prací na hrubé stavbě

 

40 % z KC            úhrada po podání na návrhu na vklad rozestavěné jednotky do KN, pokud to bude možné společně                                se zástavní smlouvou, jinak ihned po zápisu do KN

 

20 % z KC            úhrada nejpozději ke dni podpisu Kupní smlouvy, tzn. po kolaudaci a zápisu do KN

 

 

BKS        budoucí kupní smlouva

KC          kupní cena